FaceBook Tweeter Trip Advisor
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt
Photo Gallery

Temples and Shrines1 Holy Amarnath Cave


Dastgeer Sahib Dargah


hazratbal (1)


Mukdum Sahab Shrine


Sofu Saint Bul Bul Shah Dargah


Amarnathji Shiv Lingam


Entrance to Sharika Temple-Hari Parbhat


Jama Masjid 1


Pahalgam Temple


Tulmul Kheer Bhawani Mela 2


Ancient Sharika Mandir Hari Parbat


Fish in Mattan Temple Spring


Mamleshwar Temple Pahalgam


Shahi Hamdan Mosque


Tulmul Kheer Bhawani Temple


Ancient Tulmul-Kheer Bhawani


Gulmarg Temple


Martand Temple


Shankaracharya Temple 1


Zishta Devi Temple


Charari Sherif Dragah


Hari Parbhat 1


Mattan Temple


Sharika Temple on Hari Parbhat
FEEDBACK  DOWNLOADS